FRANC KSAVER MEŠKO
Franc Ksaver Meško, slovenski pisatelj, pesnik, dramatik, duhovnik, se je rodil 28. oktobra 1874 v vasi Ključarovci v župniji sv. Tomaž pri Ormožu.

Osnovno šolo je Meško obiskoval pri Svetem Tomažu, nižjo gimnazijo na Ptuju, višjo pa v Celju, kjer je tudi maturiral leta 1894. Za tem je tri leta študiral teologijo v mariborskem bogoslovju, četrti letnik pa v Celovcu, kjer je bil leta 1898 posvečen v duhovnika. Duhovniško službo je najprej opravljal po raznih župnijah na Koroškem.

Med prvo svetovno vojno so Meška avstrijske oblasti kot "veleizdajalca" zaprle, po prevratu pa je moral zbežati s Koroške. Med drugo svetovno vojno je bil najprej zaprt, potem pa pregnan na Hrvaško, vendar se mu je potem čez Bosno in Srbijo uspelo prebiti nazaj v Ljubljansko pokrajino in se zateči v samostan Stično na Dolenjskem, kjer je tudi dočakal konec vojne.

Po koncu vojne se je vrnil na svojo župnijo na Sele in tam služboval vse do svoje smrt, to je 12. januarja 1964.

USTVARJANJE
Meško je začel pisati že v gimnaziji, najprej pesmi (prva objava leta 1882), potem vse bolj prozo. Kmalu je začel sodelovati v Ljubljanskem zvonu (1895), Domu in svetu ter drugih revijah in listih. Njegove knjige so izhajale zlasti pri Slovenski Matici in Mohorjevi družbi.

Najlepše se je Meško izpovedal v svojih razmišljajočih črticah, ki jih je izdal v dveh knjigah: Ob tihih večerih (1904) in Mir božji (1906). Ljubezen do domovine je izpričal v romanu Na poljani (1907), zgodovinsko snov pa obravnavajo povesti Drama izza davnih dni (1908), Črna smer (1911) in Kobilice (1914).

Meško je napisal tudi več iger z domoljubno, kmečko in versko  vsebino in celo vrsto črtic, novel, razmišljanj, legend, člankov, esejev, potopisov, osebnih spominov.
Še posebej se je uveljavil kot mladinski pisatelj, o čemer priča zlasti šest zvezkov mladinskih zgodb z naslovom Mladim srcem, ki so izšle med leti 1911 in 1964.

Knjigam in pisanju se je v miru lahko znova posvetil šele po vojni - takrat je bil star že preko sedemdeset let. Pisal je do zadnjega, zvest svoji ljubezni do materine besede.

Meškova dela so različni prevajalci prevajali tudi v razne tuje jezike, največ v maloruščino (ukrajinščina), češčino, slovaščino, švedščino, nemščino in angleščino.

S svojim bogatim in raznolikim opusom pa je vplival tudi na nekatere naše pisatelje, kot so bili Miško Kranjec, Anton Ingolič in Prežihov Voranc.

Pisatelj Franc Ksaver Meško ima častno mesto med slovenskimi besednimi umetniki. Zato tudi ostaja živ med nami. Iz njegove duhovne in besedne zakladnice pa bomo radi zajemali tako starejši, kot tudi mlajši.

PREGLED MEŠKOVEGA LITERARNEGA DELA
• Slike in povesti, 1898
Ob tihih večerih, 1904
• Mir božji, 1906
• Na Poljani, 1907
• Na smrt obsojeni? Dramatska slika v treh dejanjih, 1908
• Črna smrt, 1911
• Mladim srcem I, 1911
Mladim srcem II, 1914
Povesti in slike, 1914
Mati. Dramatska slika v treh dejanjih, 1914
Dve sliki, 1916
• Njiva, 1916
Slike, 1918
• Mladim srcem III, 1922
• Volk spokornik in druge povesti za mladino, 1922
Naše življenje, 1922
• Listki, 1924
• Našim malim, 1925
• Mladini, 1927
• Legende o sv. Frančišku, 1927
Kam plovemo, 1927
• Črtice, 1931
• Henrik, gobavi vitez. Božični misterij v 4 slikah, 1934
• Pasijon. Velikonočni misterij v 7 skrivnostih in s 3 podobami, 1936
• Pri Hrastovih. Drama v treh dejanjih, 1939
• Das Recht des alten Matthias, dt. 1940
• Mladim srcem IV, 1940
• Dela 1, 1940
• Pridige, 1944
• Iz srca in sveta, 1945
Novele, 1946
Romance in povesti, 1948
V koroških gorah. Novele, 1950
• Požgana Radovna in druge zgodbe, 1950
• Mladim srcem V, 1951
• Izbrano delo I, II, III, VI, 1954-1960
• V kresni noči, 1957
Poljančev Cencek in druge zgodbe za mladino, 1957
• Duhovnik s svojim Bogom, 1960
Mladim srcem VI, 1964