Seznam mesečnih novosti se nahaja v elektronski obliki (zapis PDF). Gradivo v njem je razvrščeno po sistemu UDK, zaradi lažjega iskanja pa sta UDK kazalu dodani še naslovno in imensko kazalo. Prvo omogoča iskanje gradiva po njegovem naslovu (naslovu gradiva), drugo pa po njegovem imenu (avtorju gradiva).

Seznam je ločen na knjižno in neknjižno gradivo (DVD, CD, VHS, igrače).

Iz seznama je možen neposreden dostop do naše lokalne bibliografske baze in pregled podatkov o gradivu.