Milica Šavora, direktorica
Tel.: (02) 741-55-82
E-mail: milica.savora@orm.sik.si

Stina Hergula (za krajši delovni čas)
Računovodstvo
Tel.: (02) 741-55-80
E-mail: stina.hergula@orm.sik.si

Rudi Pevec (za krajši delovni čas)
Tehnična služba
Tel.: (02) 741-55-80

STROKOVNI DELAVCI:

Branislava Vočanec

Tel.: (02) 741-55-87
E-mail: branka.vocanec@orm.sik.si

Željka Nardin-Milovanović
Tel.: (02) 741-55-88
E-mail: zeljka.n-milovanovic@orm.sik.si

Nina Šulek
Tel.: (02) 741-55-86
E-mail: nina.sulek@orm.sik.si

Leonida Šumenjak
Tel.: (02) 741-55-86
E-mail: leonida.sumenjak@orm.sik.si

Damjan Rizman
Tel.: (02) 741-55-87
E-mail:
damjan.rizman@orm.sik.si


Marijana Korotaj (za krajši delovni čas)
E-mail: marijana.korotaj@orm.sik.si
Tel.: (02) 741-55-87

Špela Borko (za krajši delovni čas)
Tel.: (02) 741-55-86
E-mail: spela.borko@orm.sik.si

Marinka Vnuk
(za krajši delovni čas)
Tel.: (02) 741-55-87
E-mail: marinka.vnuk@orm.sik.si

Simona Sakelšek (za krajši delovni čas)

Krajevna knjižnica Središče ob Dravi
Tel.: (02) 741-52-73
E-mail: simona.sakelsek@orm.sik.si

Bernardka Viher (za krajši delovni čas)
Krajevna knjižnica Sveti Tomaž
Tel.: (02) 713-30-58
E-mail: bernardka.viher@orm.sik.si