EBSCO host nudi dostop do velikega števila tekstovnih in bibliografskih zbirk podatkov: Academic Search Elite, Business Source Premier, MasterFILE Premier, Newspaper Source, MEDLINE. Vključuje celotne tekste skoraj 3000 mednarodnih časnikov ter abstrakte in indekse 5000 periodičnih publikacij. Pokriva področja humanistike, kulture, izobraževanja, medicine, splošne znanosti… Servis EBSCO host omogoča iskanje, pregledovanje, tiskanje in shranjevanje polnih besedil člankov.

Uporaba servisa je za obiskovalce in člane knjižnice brezplačna.

Dostop do elektronskega vira je možen na dva načina:
1. v prostorih knjižnice brez potrebe po prijavi
2. od doma z uporabo uporabniškega imena in gesla, ki je enako geslu za storitev
Moja knjižnica, v okviru katere si člani podaljšujejo izposojeno gradivo.

Na voljo vam je tudi dodatna pomoč.