CENIK KNJIŽNICE FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ

1. ČLANARINA

      zaposleni

10,00 EUR

      pravne osebe

25,00 EUR

      dijaki (od 18. leta), študenti, upokojenci, gospodinje in kmetje

8,00 EUR

 

Članarine ne plačajo nezaposlene osebe in mladina do 18. leta starosti.

 

2. ZAMUDNINA

Za prekoračene roke izposoje se zaračunava zamudnina:

      0,15 EUR dnevno na enoto knjižnega gradiva

      0,40 EUR dnevno na enoto neknjižnega gradiva

 

3. OPOMINI

Od bralcev zamudnikov gradivo terjamo s pisnimi opomini. Stroške opomina plača zamudnik.

      1. opomin

1,00 EUR + zamudnina

      2. opomin

1,50 EUR + zamudnina

      3. opomin

3,00 EUR + zamudnina

      4. opomin (pred tožbo)

4,00 EUR + zamudnina

 

4. MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

      izposoja enote gradiva oziroma fotokopije članka

6,00 EUR

      medknjižnična izposoja drugim knjižnicam

8,00 EUR

      medknjižnična izposoja iz tujine

Cena na dobavnici
+ 3 EUR stroški pošiljanja

 

5. FOTOKOPIRANJE, TISKANJE in SKENIRANJE

      A4 - enostransko črno-belo

0,10 EUR

      A4 - dvostransko črno-belo

0,15 EUR

      A3 - enostransko črno-belo

0,15 EUR

      A3 - dvostransko črno-belo

0,20 EUR

      A4 - enostransko barvno

0,50 EUR

      A4 - dvostransko barvno

0,70 EUR

      A3 - enostransko barvno 1,00 EUR
      A3 - obojestransko barvno 1,50 EUR

 

6. SPIRALNA VEZAVA

      do 12 listov

1,40 EUR

      13 do 18 listov

1,60 EUR

      19 do 26 listov

2,00 EUR

      27 do 50 listov

2,40 EUR

 

7. ODŠKODNINA

      poškodovano gradivo

določi knjižnica

      izgubljeno gradivo

2 kratna povprečna tržna cena

      izgubljeno gradivo, ki ima za knjižnico posebno vrednost
     in ga ni mogoče nadomestiti

3 kratna povprečna cena
podobnega gradiva

      stroški obdelave nadomestnega gradiva

2,00 EUR

      stroški poškodovane nalepke

1,00 EUR

      nadomestilo za poškodovano škatlo cd, dvd

0,50 EUR


8. IZGUBLJENA IZKAZNICA

Za duplikat izkaznice se zaračuna 3,00 EUR.

 
Nismo identificirani za namene DDV. 


Cenik velja od 1. 1. 2017. 

Milica Šavora,
direktorica