SPODNJEPODRAVCI.SI je spletni biografski leksikon znanih osebnosti Spodnjega Podravja.

Vanj so vključeni podatki o osebnostih, ki so bile rojene v Spodnjem Podravju, so tukaj živele in/ali se šolale, predvsem pa so s svojim delom zaznamovale razvoj pokrajine v preteklosti in sedanjosti: različni umetniški ustvarjalci, gospodarstveniki, znanstveniki in raziskovalci, strokovnjaki, športniki …

Leksikon vsebinsko pokriva območje Mestne občine Ptuj in občin Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Središče ob Dravi, Sv. Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale.

Zasnovan je tako, da omogoča povezovanje z drugimi regionalnimi spletnimi biografskimi leksikoni v Sloveniji.

Kdo so ustvarjalci leksikona?
Spletno stran upravlja in vsebine prispeva Knjižnica Ivana Potrča Ptuj. Vsebine so oblikovane in objavljene skladno z vsebinsko zasnovo biografskega leksikona. Gesla nastajajo sproti in se dopolnjujejo s podatki vsak dan, tako da vsebina biografskega leksikona nikoli ni dokončna.

Vaše predloge za uvrstitev novih osebnosti v leksikon lahko pošljete po elektronski pošti na naslov spodnjepodravci@knjiznica-ptuj.si ali nam jih posredujete preko spletnega obrazca, ki je dostopen na portalu.