Pikina bralna značka

  Vse o Pikini bralni znački

  - sodelujejo lahko vsi člani knjižnice do vključno 6. razreda osnovne šole,
  - Pikina bralna značka traja vsako leto od Pikinega festivala do naslednjega Pikinega festivala,
    torej od septembra do septembra,
  - vsak Pikin bralec mora na leto prebrati vsaj štiri knjige s seznama za ustrezno stopnjo,
  - vsak Pikin bralec dobi Pikino beležko v katero zapiše ali nariše kratko obnovo prebranega gradiva,
  - za knjige, prebrane v enem letu, prejme Pikin bralec Pikino bralno značko,
  - po treh osvojenih Pikinih bralnih značkah prejme Pikin bralec Pikino zlato bralno značko,
  - bralci se bodo enkrat ne leto srečali z enim od otroških ustvarjalcev,
  - ob vsakoletnem zaključku Pikine bralne značke bomo izžrebali tri praktične nagrade.

  Pogoji sodelovanja
  - Pikina bralna značka se začne septembra 2012 in konča septembra 2013,
  - prebrati morate 4 knjige,
  - kratko vsebino knjige, ki ste jo prebrali, napišite v beležko ali narišite, če še ne znate pisati,
  - beležko osebno oddajte knjižničarki na otroškem oddelku,
  - podelitev Pikinih bralnih značk bo v Knjižnici Velenje, septembra 2012,
  - sodelujete lahko vsako leto in osvojite več Pikinih bralnih značk,
  - za več osvojenih Pikinih bralnih značk dobite zlato Pikino bralno značko.

  Povezave:
  Pikina bralna značka 1. triada
  Pikina bralna značka 2. triada

  Zloženke:
  Pikina bralna značka 1. triada
  Pikina bralna značka 2. triada


  Sodelujoče knjižnice: